Видео


Бетонирање темељне плоче хрма Св. Јована Владимира у Бару. Први део.

Бетонирање темељне плоче хрма Св. Јована Владимира у Бару. Други део.

© 2018 Саборни храм Бар